Brave Inclusive – twórczy projekt inkluzyjny

Zapraszamy na funpage projektu: facebook.com/BraveInclusive/
oraz na stronę internetową: www.bravetogether.pl

W tym roku po raz kolejny odbywa się organizowany przez nas projekt inkluzyjny o nazwie Brave Inclusive.
5. edycja odbywa się we Wrocławiu, 2. edycja odbywa się w Rzeszowie.

Projekt został zapoczątkowany w 2016 roku jako kolejne wydarzenie promujące przyświecające Stowarzyszeniu idee, jakimi są: empatia, współdziałanie, przyjaźń, sztuka.

Brave Inclusive to projekt kulturalno-artystyczny dla osób, które pragną tworzyć inicjatywy kulturalne w swojej społeczności, w otwartym otoczeniu, włączając w działania osoby z różnych środowisk, w tym z niepełnosprawnościami i mniejszymi szansami . 
Brave Inclusive ma na celu współdziałanie, a także partycypację osób z różnych środowisk w życiu lokalnej społeczności. 
Artystycznym celem kilkumiesięcznych spotkań jest przygotowanie pokazu otwartego dla publiczności. 
Dla pedagogów, terapeutów, animatorów i artystów jest to przestrzeń wymiany metod pracy i wspólne poszukiwanie nowych środków wyrazu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s