Final Performance of Brave Kids Together 2018

Finał Brave Kids Together powstał w Zagórzu Śląskim podczas warsztatów artystycznych Brave Kids od 18 października do 24 października 2018 roku. Warsztaty artystyczne i próby były prowadzone przez Agnieszkę Ćwieląg i Mary Sadowską przy wsparciu Adama Banacha.

The Brave Kids Together final performance was created in Zagórze Śląskie during Brave Kids artistic workshops from 18th October to 24th October, 2018. Artistic workshops and rehearsals were conducted by Agnieszka Ćwieląg and Mary Sadowska, with support from Adam Banach.

1.MIGANA

Luźna rozgrzewka z wyposażeniem cyrku. Dziewczyny zbierają resztę grupy i uczą je języka migowego. Grupa mówi w języku migowym słowa “Brave Kids”. Scenę przygotowała grupa z Wrocławia.

MIGANA

A loose warm-up with circus equipment. The girls gather gather the rest of the group and teach them sign language. The group say in sign language the words “Brave Kids” together. The stage was prepared by a group from Wrocław.

 

  1. HOULUBKA

Tradycyjny taniec z Ukrainy. Scena została przygotowana przez grupę z Ukrainy.

        HOULUBKA

Traditional dance from Ukraine. The stage was prepared by a group from Ukraine.

 

  1. BLASK

Taniec współczesny przedstawiony przez grupę z Rumunii.

SHINE

Modern dance presented by a group from Romania.

  1. IVAN

Ta tradycyjna ukraińska pieśń śpiewana na dwa głosy i towarzysząca tańcu i akrobacji w wykonaniu uczestników z Rumunii, Polski i Gruzji.

        IVAN

This traditional Ukrainian song sung for two voices and accompanied with the dance and acrobatics, performed by participants from Romania, Poland and Georgia.

 

  1. KRAKOWIAK

Polski taniec ludowy charakteryzuje się skokami i rytmem. Scenę przygotowała kapela ludowa z Wałbrzycha.

KRAKOWIAK

Polish folk dance characterized by jumping and rhythm. The stage was prepared by a folk band from Wałbrzych.

rsz__mg_8365

6. DZIWNY JEST TEN ŚWIAT

Połączenie wielu wymiarów posługiwania się językiem: piosenka jest śpewana w języku migowym przez międzynarodową grupę uczestników Brave Kids oraz w języku polskim przez wokalistę z wałbrzyskiej grupy “Marzenie” (uczeń ze spektrum autyzmu). W tle układ choreograficzny przygotowany przez grupę z Gruzji.

     THIS WORLD IS STRANGE

The combination of many dimensions of language use: the song is spoken in sign language by an international group of Brave Kids participants and in Polish by a vocalist from the Wałbrzych group “Marzenie” (student from the autism spectrum). In the background, a choreographic arrangement prepared by a group from Georgia.

7. RACHULI

Tradycyjny, bardzo energiczny taniec pochodzący z Gruzji, region Racha. Tańczony z podziałem na role męskie i żeńskie. Scenę przygotował grupa z Gruzji.

Traditional, very energetic dance from Georgia, Racha region. Danced with the division into male and female roles. The stage was prepared by a group from Georgia.

8. CYRK
 

Występy cyrkowe z użyciem sprzętów artystycznych i cyrkowych m.in. diabolo, poje, hula-hop, sprzęt żonglerski. Przygotowała cyrkowa grupa z Wrocławia, która na codzień pasjonuje się sztuką nowego cyrku.

  CIRCUS

Circus performances with the use of artistic and circus equipment, including diabolo, poje, hula-hop, juggling equipment. She prepared a circus group from Wroclaw who is passionate about the art of a new circus.

9. FOLK BATTE

Ludowa “bitwa” taneczna – polska kontra ukraińska. W tym czasie wałbrzyska grupa “Marzenie” tworzy zespół muzyczny.

 

People’s dance battle – Polish versus Ukrainian. At this time, the group of “Marzenie” in Wałbrzych form a music band.

_DSC3050

 

10. FRIEND

Piosenka finałowa, podczas której prezentują się wszystkie grupy biorące udział w projekcie.

The final song, during which all the groups taking part in the project present themselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s