V4 Kick off Meeting za nami.

Spotkaniem w Koszycach w dniach 28-29.05  rozpoczęliśmy nasz projekt Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries. 

Partnerzy z Węgier, Słowacji, Czech i Polski spotkali się, by poznać się bliżej, opowiedzieć o swoich organizacjach i wspólnie zaplanować kolejne kroki. Przez dwa dni planowaliśmy nasze działania, wymienialiśmy się doświadczeniem i dzieliliśmy między siebie odpowiedzialność za kolejne wydarzenia Projektu.

Już w najbliższym czasie rozpoczynamy Brave Kids Rzeszów po którym uczestniczące w w nim dzieci wyjadą do Kecskemet na Węgrzech, gdzie uczestniczyć będą w Festiwalu Csipero. Dzieciakom życzymy pięknych przygotowań, a Was zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

logo.png
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 

 

We have started our project Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries in Košice.

Partners from Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland met to get to know each other, talk about their organizations and plan their next steps together. For two days, we planned our activities, exchanged experience and shared responsibility for the subsequent events of the Project.

In the near future we are starting Brave Kids Rzeszów after which the participating children will go to Kecskemet in Hungary, where they will participate in the Csipero Festival. We wish the kids beautiful preparations, and we invite you to see photos from the meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s