Akademia Dzieci Świata

Bardzo się cieszymy, że udaje nam się promować wielokulturowość w polskich szkołach. W październiku i listopadzie 2016 przeprowadziliśmy w gminie Oborniki Śląskie i Wiszni Małej:

12 warsztatów wielokulturowych dla 150 dzieci

60 godzin warsztatów

przeszkoliliśmy 36 nauczycielek i edukatorek z zakresu edukacji globalnej

zorganizowaliśmy 8 inspirujących spotkań dla ponad 100 mieszkańców gminy

w2.jpg

W ramach projektu “Akademia Dzieci Świata w gminie Oborniki Śląskie” przeprowadziliśmy w Obornikach Śląskich, Urazie, Pęgowie oraz w Wiszni Małej działania z zakresu edukacji globalnej, w szczególności 12 warsztatów wielokulturowych i międzykulturowych w szkołach podstawowych w klasach 1-3 od października dla 150 dzieci. Wcześniej przeszkoliliśmy 36  nauczycielek/wychowawczyń m.in. z zakresu definicji edukacji globalnej, kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa, wrażliwości kulturowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Obornickim Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywały się dodatkowe działania: uroczysta inauguracja projektu połączona z projekcją filmu “Pema – jedyny syn”, kreatywne warsztaty wielokulturowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (o Gruzji, Nepalu i Ameryce Południowej oraz spotkania podróżnicze otwarte dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

2.jpg

Zapraszamy do pobrania scenariuszy zajęć i wykorzystania ich podczas własnych warsztatów. SCENARIUSZE dostępne na stronie www.bravekids.eu.

szko1.jpg

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016r. www.polskapomoc.gov.pl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s